Lesmethodes

Vak Gebruikte lesmethode
Schrijven Pennenstreken
Taal / spelling Taal Actief
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL
Rekenen Rekenrijk
Aardrijkskunde Meander
Geschiedenis Tijdstip
Natuur Natuurlijk, gecombineerd met leskisten natuur- en milieueducatie
Engels groep 1-6:  Playway to English
groep 7: Cool English
groep 8: English in Mind
Verkeer Wijzer door het verkeer
Sociaal-emotioneel Leefstijl/KIJK/ZIEN
Expressie Moet je doen
Studievaardigheden Blits

 

Sport en spel

De kinderen in groep 1-2 hebben iedere dag lichamelijke beweging: buitenspelen (karren, fietsen, zand, schommelen en speelmateriaal) en minimaal twee keer per week gymmen de kinderen binnen in het speellokaal (klimmen, klauteren, spelen). Binnen gymmen de kinderen in principe in hun ondergoed. Balletschoentjes zijn vanwege te gladde zolen niet toegestaan. De gymschoenen (zonder veters en het liefst voorzien van de naam van het kind) blijven op school, zodat ze altijd bij de hand zijn.

Groep 3 t/m 8 gymmen in sporthal de Waterlelie naast de school. De gymkleding bestaat uit: gymschoenen en een gympakje of shirt en broek.

Naast de normale gymlessen (2 x 45 minuten per week) doen we ieder jaar mee aan het schoolvoetbaltoernooi van Nieuwegein. Tijdens de gymlessen worden regelmatig sportclinics van verschillende sporten aangeboden.

We organiseren jaarlijks een sportdag in en rond de school voor de groepen 1 t/m 3 en een atletiekdag op de atletiekbaan voor de groepen 4 t/m 8. Ook de denksport krijgt aandacht: we beschikken over meerdere schaakspellen.

 

Techniek

Techniek sluit aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en oplossend vermogen van kinderen. Het heeft een structurele, geïntegreerde plek binnen ons onderwijs. We werken met de techniektorens, waarmee we per leerjaar een aantal vastgestelde techniekthema’s behandelen. Soms helpen kinderen uit de bovenbouw de kinderen uit de onderbouw.

 

Tekenen en handvaardigheid

Bij tekenen en handvaardigheid leren de kinderen om zich creatief uit te drukken. Hierbij werken zij met verschillende technieken en materialen. Daarnaast leren ze uitingen van anderen te begrijpen en te genieten van ‘beeldende producten’.

 

Cultuur

Onze school doet mee aan het zgn. “Kunstmenu” van Kunst Centraal. Zo zorgen we ervoor dat alle leerlingen ieder schooljaar deelnemen aan tenminste één van de verschillende kunstzinnige disciplines. Er worden in alle groepen kunstprojecten gedaan, tentoonstellingen bezocht of voorstellingen bekeken. Ons eigen jaarlijkse project sluiten we af met een voorstelling of tentoonstelling.

 

Natuur

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een combinatie van methodelessen “Natuur” en leskisten en projecten van het Milieu Educatief Centrum. In groep 6 krijgen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht en hulpouders schooltuinles. Zij ontdekken hoe groente en fruit verbouwd wordt en groeit en aan het einde van het schooljaar bereiden ze van een deel van de “oogst” een maaltijd.