Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen wennen aan huiswerk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In alle groepen kan door de leerkracht gevraagd worden om thuis extra te oefenen (bijv. tafels of extra leeswerk).

Vanaf groep 6 wordt er doelbewust huiswerk meegegeven. Doel is de kinderen geleidelijk aan huiswerk maken en leren te laten wennen. De hoeveelheid wordt ieder jaar iets groter. Voorbeelden: aardrijkskunde en geschiedenis worden thuis geleerd en spreekbeurten en boekbesprekingen worden thuis voorbereid.

Om u ook in de midden- en bovenbouw kennis te laten maken met het werk van uw kind, organiseren we een aantal keren per jaar een inloopmoment. De ouders kunnen aansluitend aan de schooltijd het gemaakte werk van de afgelopen periode inkijken en dit samen met hun kind bespreken. Zo maakt ook u kennis met de werkwijze en de gebruikte materialen. De data vindt u in de jaarkalender en op de website.

Voor een individueel gesprek over uw kind kunt u een afspraak maken met de leerkracht.